Cảng Chu Lai có thể tiếp nhận tàu 50.000 tấn

23.11.2018

Đến năm 2030, Cảng Chu Lai (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) sẽ đảm bảo cho tàu 30.000 tấn, và có thể tiếp nhận các tàu 50.000 tấn hoặc lớn hơn lợi dụng mực nước thủy triều ra, vào cập cảng.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập quy hoạch phát triển Cảng Chu Lai đến năm 2020, định hướng đến năam 2030. Theo đó, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 5.186 ha, thuộc các xã Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Giang, Tam Quang, Tam Hải của huyện Núi Thành.

Cảng Chu Lai sẽ dành ưu tiên tối đa mặt nước, đường bờ, khu đất cho việc phát triển cảng, dịch vụ hậu cảng, logistics và giao thông kết nối với các khu bến Kỳ Hà, Chu Lai, Tam Giang, Tam Hòa; có các bến cảng tổng hợp, container, chuyên dùng và bến vận tải hành khách đảm bảo công suất cảng đủ đáp ứng dự báo nhu cầu hàng hóa thông qua cảng theo từng giai đoạn.
Điều chỉnh phạm vi phục vụ của cảng bao gồm toàn bộ tỉnh Quảng Nam, một phần Bắc Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam Lào, từ đó điều chỉnh quy mô công suất cảng.
Điều chỉnh quy mô cỡ tàu đến cảng, trong giai đoạn đến năm 2030 hoặc lớn hơn lợi dụng mực nước thủy triều ra, vào cập cảng; đánh giá năng lực tuyến luồng hiện hữu và nghiên cứu quy hoạch mở thêm tuyến luồng mới từ khu vực Cửa Lở kết nối vào các khu bến: Chu Lai, Tam Giang, Tam Hòa, đảm bảo cho tàu từ 30.000 đến 50.000 tấn trở lên ra vào thuận lợi.
Quy hoạch phát triển thêm các bến cảng hàng hóa (trong đó có các bến chuyên dùng cho gas, xăng dầu…) và các bến vận tải hành khách phục vụ du lịch. Chu Lai phấn đấu từ cảng loại II (cảng tổng hợp địa phương) thành cảng loại I (cảng quốc gia, đầu mối khu vực).