THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LÀM HÀNG TẠI CẢNG CHU LAI DỊP LỄ 30-4 VÀ 1-5

28.04.2022

Kính gửi: Quý Hãng tàu/ Đại lý hãng tàu
Quý khách hàng/ Đối tác

Nhằm đảm bảo duy trì hoạt động và phục vụ cho các Hãng tàu, Đại lý Hãng tàu, quý khách hàng và đối tác một cách tốt nhất trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Cảng Chu Lai trân trọng thông báo kế hoạch khai thác hàng, cụ thể như sau:
1. Thời gian nghỉ (2 ngày): từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2022
2. Kế hoạch làm hàng:
– Trong thời gian nghỉ Lễ như mục 1, cảng Chu Lai vẫn tiếp tục tiếp nhận tàu, thực hiện các dịch vụ Cảng như thường lệ.
– Mọi chi tiết liên quan, vui lòng liên hệ:
Phòng Điều độ Khai thác
 Ông Phạm Đình Hải – Trưởng phòng Điều độ
 Email: phamdinhhai@thaco.com.vn – Điện thoại: 0938.907.588
 Ông Võ Văn Thiên – Phó phòng Điều độ
 Email: Vovanthien@thaco.com.vn – Điện thoại: 0933. 805.366
Phòng Quản lý Bãi Cảng
 Ông Nguyễn Văn Sĩ – Phụ trách Bãi cảng
 Email: nguyenvansi@thaco.com.vn – Điện thoại: 0933.806.118
Dịch vụ Kho Cảng
 Ông Võ Bá Đông – Trưởng Phòng Quản lý kho Cảng
 Email: Vobadong@thaco.com.vn – Điện thoại: 0938.805.024
3. Chính sách miễn phí lưu bãi: Ngoài thời gian miễn lưu bãi theo Hợp đồng, toàn bộ hàng hóa (rời, container) sẽ được miễn phí thêm 2 ngày Lễ trên.

Cảng Chu Lai xin trân trọng thông báo để Quý khách được biết và thực hiện.
Chân thành cảm ơn !