THÔNG BÁO (Kế hoạch khai thác hàng tại Cảng Chu Lai dịp lễ Quốc khánh 2/9)

26.08.2021

Kính gửi: Quý Hãng tàu/ Đại lý hãng tàu
Quý khách hàng/ Đối tác

Để đảm bảo duy trì hoạt động và phục vụ cho các Hãng tàu, Đại lý Hãng tàu và khách hàng một cách tốt nhất trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9, chúng tôi trân trọng thông báo kế hoạch khai thác hàng tại Cảng Chu Lai trong dịp Lễ như sau:
1. Thời gian nghỉ Lễ:
o Nghỉ 04 ngày, từ ngày 02/09/2021 đến hết ngày 05/09/2021.
2. Kế hoạch làm hàng:
o Trong thời gian nghỉ Lễ, Cảng Chu Lai vẫn tiếp nhận tàu, xếp dỡ và nâng/hạ container bình thường. Đối với các dịch vụ khác, Cảng sẽ thực hiện thời gian làm việc theo quy định chung của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ.
o Các trường hợp đặc biệt cần phải làm hàng trong thời gian nghỉ Lễ trên, đề nghị Quý hãng tàu, Đại lý hãng tàu và Quý khách hàng thông báo cho Cảng trước ngày 27/08/2021. Cảng sẽ xem xét và có kế hoạch giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
a. Phòng Điều độ Khai thác
o Ông Phạm Đình Hải – Trưởng phòng Điều độ
o Email: phamdinhhai@thaco.com.vn – Điện thoại: 0938.907.588
b. Phòng Quản lý Bãi Cảng
o Ông Nguyễn Văn Sĩ – Phụ trách Bãi cảng
o Email: nguyenvansi@thaco.com.vn – Điện thoại: 0933.806.118
3. Chính sách miễn lưu bãi
Nhằm hỗ trợ cho Hãng tàu / Đại lý Hãng tàu và các Khách hàng, ngoài thời gian miễn lưu bãi được quy định trong Hợp đồng, Cảng Chu Lai sẽ miễn thu phí lưu bãi đối với toàn bộ hàng hóa container tại Cảng, cụ thể như sau:
a. Đối tượng miễn lưu
o Container hàng nhập, container hàng quá cảnh và container hàng xuất khẩu
b. Thời gian miễn lưu
o 04 ngày, từ ngày 02/09/2021 đến hết ngày 05/09/2021.
o Thời gian miễn lưu trên không được tính vào thời gian lũy tiến để tính phí dịch vụ giao container hàng nhập.

Ngoài ra trong các ngày nghỉ Lễ các bộ phận hiện trường tại Cảng Chu Lai vẫn làm việc bình thường để phục vụ khách hàng giải quyết công việc.

Trân trọng!