LỊCH TÀU ĐẾN CẢNG CHU LAI

Tên tàu CẢNG RỜI HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẾN DỰ KIẾN CẬP CẢNG​ DỰ KIẾN ​ĐI​ CHỦ HÀNG GHI CHÚ​​
AN PHAT 186 HAI PHONG Cement 1,900 MTS​ 12/03 13/03 20/03 CHINFON Discg​
AN TRUNG 46 HAI PHONG Cement 2,000 MTS​ 15/03 15/03 18/03 CHINFON Discg​
XUAN DAT 86 HAI PHONG Cement 1,900 MTS​ 18/03 18/03 21/03 CHINFON Discg​
CMA CMR BANGKOK CHINA Container 606 TEUS 18/03 18/03 19/03 THACO Discg/Load
TRUONG HAI STAR 3 DA NANG Container 549 TEUS 19/03 19/03 20/03 THACO Discg​/Load.
SITC MOJI CHINA Container .... TEUS​ 19/03 19/03 20/03 THACO Discg/Load.​
TBN HA TINH Phôi thép 5,000 MTS 19/03 19/03 21/03 HOA PHAT Discg
HYUNDAI HARMONY HAI PHONG Container ...... TEUS 20/03 20/03 21/03 THACO Discg/Load.​
HONG DUONG 18 HAI PHONG Cement 2,660 MTS​ 20/03 20/03 24/03 CHINFON Discg​
TRUONG HAI STAR 3 VICT Container 549 TEUS​ 23/03 23/03 24/03 THACO Discg/Load.​
CMA CMR BANGKOK CHINA Container ....TEUS 24/03 24/03 25/03 THACO Discg​/Load.
VAST OCEAN 1 CHINA Equipments ....... MTS​ 24/03 24/03 30/03 HOA PHAT Discg​