LỊCH TÀU ĐẾN CẢNG CHU LAI

Tên tàu CẢNG RỜI HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐẾN DỰ KIẾN CẬP CẢNG​ DỰ KIẾN ​ĐI​ CHỦ HÀNG GHI CHÚ​​
ASIATIC NEPTUNE CHINA Container 319 TEUS​ 31/12 01/01 01/01 THACO Discg​/Load
VIET THUAN 215-06 ...Port Phôi thép 17000 MTS 02/01 02/01 06/01 HÒA PHÁT Load
SITC HAINAN ...Port Container 132 TEUS 01/01 02/01 02/01 THACO Discg​/Load
TRUONG HAI STAR 2 ...Port Container 544 TEUS 02/01 02/01 03/01 THACO Discg/Load
VIETSUN CONFIDENT ...Port Container 251 TEUS 02/01 02/01 03/01 THACO Discg​/Load.
PHUC HAI 688 ...Port Cement 1958 MTS 03/01 03/01 13/01 CHINFON Discg
ADVANTAGE ...Port Cement 2500 MTS 04/01 04/01 05/01 NGHI SƠN Discg
AN PHAT 186 ...Port Cement 1900 MTS 04/01 04/01 13/01 CHINFON Discg
ASIAN FLOWER ...Port wood pellets 11000 MTS​ 06/01 06/01 13/01 Á CHÂU Load
TC SYMPHONY ...Port Container 323 TEUS​ 07/01 07/01 07/01 THACO Discg/Load.​
HONG HA GAS ...Port Gas 420 MTS 07/01 07/01 08/01 Ga MT Discg​
TRUONG HAI STAR 2 ...Port Container 588 TEUS 09/01 09/01 09/01 THACO Discg​/Load
CONSHIP QUO ...Port Container 813 TEUS 10/01 10/01 11/01 THACO Discg/Load.​
BIENDONG STAR ...Port Container 260 TEUS​ 12/01 12/01 12/01 THACO Discg​/Load
SITC HEBEI ...Port Container 427 TEUS 13/01 13/01 14/01 THACO Discg​/Load
ASIATIC NEPTUNE ...Port Container 205 TEUS 13/01 13/01 14/01 THACO Discg​/Load
VIETSUN DYNAMIC ...Port Container 273 TEUS 14/01 14/01 14/01 CHINFON Discg